zamknij

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla Klientów:

Wysokość składek ZUS za 2010r - link: www.zus.pl

Kalkulatory podatkowe - link: www.pit.pl/kalkulatory


 

 


info dla Klientów
Jesteś na: Start Ważne terminy

PostHeaderIcon Kalendarz podatnika

Szczególne terminy płatności - 2011


 • 15 stycznia
  • Termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 • 20 stycznia
  • Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  • Zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • 31 stycznia
  • Informacja ZUS IWA; informację składają pracodawcy, który zgłaszali w sprawozdawanym, średnio, co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego (termin składania: do końca stycznia roku następnego).
  • Deklaracja PIT-4R; (informacja o należnych miesięcznych zaliczkach podatku dochodowego osób fizycznych). Składana za cały rok, dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło (termin składania: do końca stycznia następnego roku).
 • 28 lutego
  • PIT-11 Przekazanie przez płatnika informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracja dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło.
  • PIT-11 Przekazanie Urzędowi Skarbowemu
  • PIT-40 Doręczenie Urzędowi Skarbowemu
  • PIT-40 Doręczenie pracownikowi
  • PIT-40 Sporządzenie rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ub.r. dokonanego przez zakłady na podstawie złożonego przez pracownika PIT - 12
 • 15 marca
  • I rata podatku od nieruchomości posiadanych przez osoby fizyczne
 • 31 marca
  • Deklaracja CIT-8 (wraz z załącznikiem CIT-8/O) - zeznanie roczne (termin: do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego)
  • Deklaracja CIT-D - załącznik do CIT-8 (termin: do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego) - obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy organizacji pozarządowych, które otrzymały w roku podatkowym darowizny od podatników, którzy uzyskali prawo do odliczenia ich od podatku dochodowego. W deklaracji tej muszą być wyszczególnione informacje o poszczególnych otrzymanych darowiznach i darczyńcach jeśli:
   • jednorazowa darowizna przekroczyła 15000 zł,
   • suma wszystkich darowizn przekazana w roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyła 35000zł.
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej); termin: w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (końca roku podatkowego);
 • 15 maja
  • II rata podatku od nieruchomości posiadanych przez osoby fizyczne
 • 15 września
  • III rata podatku od nieruchomości posiadanych przez osoby fizyczne
 • 15 listopada
  • IV rata podatku od nieruchomości posiadanych przez osoby fizyczne


Terminy miesięczne:

 • 5 dzień miesiąca
  • ZUS - DRA Deklaracja rozliczeniowa, imienne raporty oraz przekazanie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - jednostki budżetowe i gospodarki pozabudżetowe
 • 7 dzień miesiąca
  • CIT-10 Zryczałtowany podatek dochodowy (od zagranicznych osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Polski)
  • CIT-6 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • 10 dzień miesiąca
  • ZUS-DRA Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - osoby fizyczne opłacają składki wyłącznie za siebie
 • 15 dzień miesiąca
  • ZUS-DRA Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - płatnicy nie będący jednostkami budżetowymi i zatrudniający pracowników
  • Składki na FP i FGŚP
 • 20 dzień miesiąca
  • CIT-2 Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
  • PIT - 8A Zbiorcza deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego
  • PIT-4 Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
  • Składka na PFRON
 • 25 dzień miesiąca
  • VAT-7 Rozliczenie podatku od towarów i usług (możliwe jest zastąpienie miesięcznej deklaracji VAT-7 kwartalną deklaracją VAT-7K)
  • VAT-VE Informacja podsumowywująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach/dostawach towarów
 • 31 dzień miesiąca
  • PIT-28 Rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zapłata ryczałtu (za grudzień)
  • VAT-11 Deklaracja od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (za grudzień)
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (np. Zarząd); termin: w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego;
 • Przekazanie do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowego (zatwierdzonego bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej oraz uchwały Zarządu o podziale ewentualnej nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe); termin: w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez jednostkę nadrzędną np. Zarząd.
 
Kalendarz